Image is not available
Image is not available
Slider

2004 firade föreningen 40-års jubileum. Festen hölls lördagen den 21:a augusti på fotbollsplanene vid Östermanstorg i hyrda tält.

Byggdehistoria

När jag städade upp i mina anteckningar hittades lite info. som kanske kan intressera. Det är anteckningar från en studiecirkel 1961, som gick 10 kvällar i Köpmanholms- skolan och leddes av Birger Ahren, Kolsvik.

1:a antydan om bosättning på Yxlan-Blidö är en seglingskarta upprättad av Waldemar Seirs på 1200-talet där öarna nämns. Yxlan bestod av 3 st öar, Blidö fanns nästan inte. Sedan dess har landhöjningen varit 5m. Det var säljägare och fiskare som bodde här.

Öarna fick större betydelse på 1350-talet då Magnus Erikssons Landslag slog fast att staten skulle bekosta Ledsagare – Lotsar här ute för att trygga sjöfarten.

Bygden tillhörde då Länna socken och i dokument nämns bla: byarna Oxhalsö, Yxlö, Fånö-Blidö, Eknö, Kolsvik, Högmarsö, Svartlöga, Norröra mm.

Vintern 1571 blev en svensk här "Wesgöta Ryttare", på väg till Ryssland, infrusen i Blidösund och måste inkvarteras på öarna runt om. När islossningen kom och hären reste vidare gjorde bönderna som våldgästats en lista på vad som tagits och skickade räkningen till staten. På Rödlöga och Svartlöga hade 5 bönder blivit av med allt.

Norrtälje fick sina stadsprivilegier 1622. Då fanns det ett gevärsfaktori där.

Wira bruk anlades 1630 och 1637 tillverkades 900 värjor.

Riksrådet Axel Banér köpte Blidö 1630. Dottern Christina Baner tog över 1647 och gifte sig med Friherre Erik Lejonhuvud. De byggde Blidö kyrka 1656.

Prästgården låg i Yxlö by vid den lilla viken bakom den gamla affären. Prästen rodde över Blidösund till kyrkan. I kyrkoböckerna stod bla:

1717 prästen Petter Wettersten hade mässfall, han var ute och fiskade då och då.

1743 "Olof Unander hade mässfall, han var för full och jagade pigor.

1719 Amiral Taube hade från dåtidens underrättelsetjänst fått veta att Tsar Peter låg med över 300 fartyg bakom Åland och väntade på lämplig vind. Han seglade över Östersjön och;

-- den 13 juli brändes Furusund, Kolsvik och Yxlö.

-- den 17 juli Alsvik och Vagnsunda.

-- den 21 aug Södertälje, Trosa och Nyköping.

1734 Startade Kapten Levin Von Blixén ett brännvinsbränneri i Furusund.

1808 byggdes den optiska telegrafen som står i närheten av Furusunds värdshus. Man hade därifrån kommunikation söderut med Vaxholm, Kummelnäs, Bammarboda, Siarö och Mosebacke. Norr – öster ut med Kasberget, Kapelskär, Grisslehamn och Åland.

1812 anställdes Christina Falkström som barnmorska ute på öarna.

1813 anställdes den 1:e skolläraren här ute, Lorenz Nordstedt. Tidigare fick prästerna ge utbildning.

1816 satte Samuel Owen en ångmaskin i en roslagsskutan "Sjöhäxan" och började vedfrakt till Stockholm.

1842 köpte tapetfabrikör Landgren Furusund. Han ville göra platsen till en stor badort för societeten med bl.a; hotell, stugor, gym och gyttjebad. Men han fick problem. Koleran, tidigare kallad rödsot härjade svårt i landet och Furusund blev en karantänplats för fartyg som skulle till Stockholm. Där Furusunds handelsträdgård nu ligger fanns en stor begravningsplats.

1850 kostade en blodigel på apoteket i Norrtälje 37 öre.

Postdiligensen från Norrtälje till Stockholm avgick varje tisdag och fredag kl: 07.00. Posten roddes ut mellan öarna av bastanta damer. 1850 startade något som kan liknas vid reguljär trafik mellan öarna och Stockholm, med båtarna; Amiral Von Platen, Wingåker och Roslagen.

1855 öppnades den 1:a handelsboden av Stenbom vid Lilla Furusund.

1869 föddes Matilda Pettersson på Yxlan. Hon gifte sig 1890 med Arvid Österman från Justerö. De slog sig ner i Alsvik och startade jordbruk och skaffade sig mycket mark. Sonen Ernfrid Österman tog över och 1960 sålde han 340 000 kvm till AB Loddbynäset som projekterade Hysängen; Alsvik 3:209.

1878 på vintern inträffade Vidingekatastrofen vid Kudoxa. Det hade varit bönemöte och vid hemfärden gick 8 ungdomar vilse i mörkret. Isen brast och alla drunknade.

1882 köpte juveleraren Hammer Furusund och byggde upp ett badparadis för noblessen. Han annonserade om sitt bad och gym. Där fanns även läkare som behandlade noblessen. Det kom många utländska besökare. Han byggde även Hammerska ladan i Furusund "ett danspalats".

1892 grundades Pelarorden. Man köpte Håtö Svansar utanför Spillersboda och byggde lokaler för att kunna festa på mat och dryck. Några av medlemmarna var; Zorn, Engström, Taube, Moberg, Roland Svensson m.fl.

1892 startade Nils Oskar Mikaelsson Kolsviks Livs, som sedan övertogs av Affe Jansson.

1954 började den första avgiftsfria färjan att gå mellan Furusund och Yxlan.

Hysängen

1962 Började AB- Loddbynäset att projektera nuvarande Hysängen. Man styckade av 73 st tomter på mellan 2000 och 3000 Kvm.,anlade vägar och en gemensam pumpstation.

1963 köpte Arne Lund, som förste fastighetsägare, sin tomt på Orrstigen.

1964 i februari köpte Gunnar Berg, som tredje fastighetsägare, sin tomt på Svanvägen.

Markpriset var 1964 11:- Kvm. 

Den 25/7 1964 hade 14 fastigheter sålts. Då träffades 11 fastighetsägare på Arne Lunds veranda och bildade en interimstyrelse som bestod av; Arne Lund, Gunnar Berg, Holger Lundgren, Bengt Gudmundson, Uno Wisén och Björn Gustavsson. Arne valdes till ordförande och Gunnar till sekr. och kassör. Vid detta möte döptes området till Hysängen och vägarna till vad de kallas idag. Platsen vid Posthuset döptes till Östermanstorg efter Ernfrid Österman.

Mellan 1964 och 1974 hade Hysängen 4 ordförande; Arne Lund, Björn Gustavsson, Björn Westerberg och Helge Lagnehall.

Hysängen omfattar tot: 72 fastigheter; 1965 hade 49 fastigheter sålts. 1966 hade 53 fastigheter sålts.

1976 köpte och projekterade AB Sågen Yxlö 3:70. Området består av 13 st fastigheter.

2007 jag är nu 75 år och har suttit i styrelsen i 38 år på olika positioner, varar 23 som ordförande. Det är på tiden att någon yngre kraft tar över.

Yxlan 4 nov, 2007

Gunnar Berg

 

Notering: 2017 valdes Bengt Broklint till ordförande, vid frågor kontakta Styrelsen.