Image is not available
Image is not available
Slider

För att få en effektivare övervakning av föreningens vattensystem och kunna 
vidtaga snabba åtgärder har vattenbevakare utsetts;

Johan Lundgren

Österdalen 9, tel. 070-565 36 45

Bo Ossiander
Österdalen 7 tel.: 070 6694819

Love Österberg 
Östermans väg 5 tel.: 076-051 20 26

Alla dessa har fått utbildning på vårt vattensystem och de avstängningsmöjligheter 
som finns. Vid problem – läckage eller vattenbrist ring Benny Larsson tel: 88509 eller 
någon av ovanstående vattenbevakare som även är bemyndigade att begära hjälp 
från el-firma och vvs-firma.

 

El-service: Furusunds EL tel: 0176 – 88424. Jörgen Persson “ 070-4952765

VVS-service: Roslagspump tel: 0176-82740. Björn Blomberg “ 010-2706493

Om någon entreprenörfirma har anlitats skall ordf. informeras.