Image is not available
Image is not available
Slider

För att få en effektivare övervakning av föreningens vattensystem och kunna 
vidtaga snabba åtgärder har 5 st vattenbevakare utsetts;

Område

Hysängsvägen 22-55 Benny Larsson, Vattenmästare.
Hysängsvägen 42 tel.: 0176-885 09

Österdalen Bo Ossiander
Österdalen 7 tel.: 070 6694819

Hysängsvägen 32-56 Ronny Öberg
Hysängsvägen 40 tel.: 0176-885 03

Östermans väg-Svanviken Lars-Olof Österberg
Östermans väg 5 tel.: 0176-882 58

Tjäderstigen Hans Andersson
Tjäderstigen 10 tel.: 0176-888 59

Alla dessa har fått utbildning på vårt vattensystem och de avstängningsmöjligheter 
som finns. Vid problem – läckage eller vattenbrist ring Benny Larsson tel: 88509 eller 
någon av ovanstående vattenbevakare som även är bemyndigade att begära hjälp 
från el-firma och vvs-firma.

Om någon vattenbevakare medverkar vid den årliga på- och avstängningen 
av föreningsvattnet äger Vattenmästaren rätt att bevilja röjningsbefrielse och 
detta skall meddelas kassören. 

El-service: Furusunds EL tel: 0176 – 88424. Jörgen Persson “ 070-4952765

VVS-service: Roslagspump tel: 0176-82740. Björn Blomberg “ 010-2706493

Om någon entreprenörfirma har anlitats skall ordf. informeras.