Image is not available
Image is not available
Slider

 

30skylt

På våra vägar gäller max: 30 km/tim!

 

Det är lekande barn och ev viltdjur om kan vara på vägarna så sänk farten.

Se till att Ni och Era besökare respekterar detta.

Av föreningen vald vägmästare svarar för våra vägars sommar- och vinterunderhåll. Den totala längden är 3100 m.

Enligt föreningens stadgar skall respektive fastighetsägare hålla sitt eget dike rent från sly och annan vegetation, som kan hindra vattenavrinning.


Information från Polismyndigheten i Stockholms län avseende sk fyrhjulingar etcetera 
(från Inspektör Ulf Gustavsson; 2009-06-23)

Fyrhjulingar

Fyrhjulingar ska vara registrerade med reg.skylt.
Kan vara registrerade som terrängskoter, mc, traktor eller moped.

Terrängskoter

Får endast köras på enskild väg, om ej ägaren förbjudit körning. Det finns vägregistrerade fyrhjulingar som framförs med A eller B körkort, de är besiktningspliktiga. Hjälm är obligatoriskt.
Det finns 50 eller 90 cc fyrhjulingar anpassade för barn för körning på bana.
Annan väg får användas för att korsas eller om terräng är oframkomlig.
16 år med förarbevis för terrängskoter.
Ansvar för vårdnadshavare eller arbetsgivare om föraren är under 16 år, uppsåtligen eller av oaktsamhet.

MC

Körkort B eller A.
Passagerare endast om den är byggt för det.
Hjälm om ej bälte finns.

Moped

Klass 1 moped får gå högst 45 km / h. Fyllda 15 år med förarbevis.
Klass II, högst 25 km / h, 15 år.
Körkort, traktorkort, förarbevis för moped klass 1.
Passagerare endast då den är byggt för det.
Hjälm om ej bälte finns.
Nya regler from 1 okt -09.
De nya kraven kommer ej att påverka behörigheter som en förare har skaffat sig före den 1 okt -09.
För moped klass i, EU moped, gäller 15 år och minst körkort AM. (körkortstillstånd med föregående lämplighetsprövning).
För moped klass II gäller 15 år, förarbevis eller körkort, traktorkort.
För snöskoter eller terränghjuling gäller 16 å med förarbevis för detta fordon.
Förare med AM körkort eller förarbevis ska kunna få varning eller få förarbeviset eller körkortet återkallat.
Förarprovet för klass 1 skall vara ett kunskapsprov som ordnas av Vägverket.
Förarprovet för klass II, snöskoter samt terränghjuling ska vara ett kunskapsprov som ordnas av privata aktörer.

Traktor

Körkort eller traktorkort om ej kortare sträcka mellan arbetsplats eller liknande.
Fyllda 16 år, särskilda skäl 15 år.

Trädgrenar

Trädgrenar vid vägrenen får inte hänga ut över dikets mitt. De måste tas bort. Om du är tveksam om vad som ska göras så tala med vägmästaren.

Sandning

Föreningsstämman har beslutat att inte bekosta vintersandning av områdets vägar. 

Den som anser sig ha problem med halkan ombedes att sanda själv.

Föreningen har placerat ut 4 stycken sandlådor som var och en med slir-problem kan använda.

 

omradet 016

 

Olovlig trädfällning

Den fastighetsägare som utan styrelsens tillåtelse fäller träd som växer på föreningens gemensamma grönområde kommer att krävas på ett skadestånd motsvarande 750:- per träd.

 

 

Om Ni har använt våra s.k. sandtråg att hämta sand i så se till att de läggs tillbaka i sandlådorna och inte slängs upp i skogen!

För att köra här ute krävs det bra vinterdäck helst dubbade.

Det är inte lämpligt att parkera fordon på föreningens vägar. Detta kan hindra väghållningen. Skotta Er infart och kör in på tomten. När Ni skottar infarten, släng då inte ut snön på vägbanan utan lägg den på Er tomt eller i diket.

På sommaren skrapas, grusas och saltas vägarna då vägmästaren finner det lämpligt.

 

 

Snöröjning av vägarna utföres:

när snödjupet på vägarna överstiger ca: 10 cm.
vid kraftig drivbildning eller 
då entreprenören bedömmer att han måste "ploga" med tanke på sin utrustning.

 

Vändplaner

Dessa är inte avsedda som parkeringsplatser!

omradet 002

På mångas begäran uppmanar styrelsen samtliga att inte använda vändplanerna som parkeringsplatser.