Image is not available
Image is not available
Slider

 

Funktion Namn Adress Telefon
Ordförande Ulrika Österberg Tjäderängen 2 0707166746
Sekreterare och vice ordförande Lars Jakobsson Östermans väg 19 076-200 96 48
Kassör Jonny Grönhaug Östermans väg 11 073-533 78 17
Vägmästare Conny Carstenius Östermans väg 6 070-666 61 46
Områdesverkmästare Johnny Sundberg Tjäderängen 2 070-550 91 35
Ledamot Cecilia Lorsell Tjäderängen 4 070-344 88 68
Styrelsesuppleant Stefan Carlsson    
Styrelsesuppleant Marianne Österberg Östermans väg 5  
Vattenprovtagare Johnny Sundberg Tjäderängen 2 070-550 91 35
       
Revisorer (SK) Olavi Lång Östermans väg 13 070-535 59 88
Revisor Lennart Lindgren Tjäderängen 19 0176-886 73
Revisorssuppleant Nils Hedvall Östermans väg 16 0176-885 20
       
Valberedning (SK) Birgitta Lång Östermans väg 13 070-492 13 98
Valberedning Katarina Grönhaug Östermans väg 11 070-346 94 99
Valberedning, suppleant Johan Lundgren Österdalen 9 070-565 36 45
       
Webmaster Alexander Sahlström Digital Consulting 070-516 76 74