Image is not available
Image is not available
Slider

 

Funktion Namn Adress Telefon
Ordförande Bengt Broklint Hysängsvägen 37 070-632 32 01
Sekreterare och vice ordförande Stefan Carlsson Hysängsvägen 47 073-441 35 95
Kassör Olavi Lång Östermansväg 13 073-533 78 17
Vägmästare Conny Carstenius Östermansväg 6 070-666 61 46
Områdesverkmästare Love Österberg Östermansväg 5 076-051 20 26
Ledamot Gunilla Bhur Tjäderängen 17 073-340 67 20
Styrelsesuppleant Amina Bhur Östermansväg 4 070-450 20 34
Styrelsesuppleant Jonny Grönhaug Östermans väg 11 073-533 78 17
Vattenprovtagare Johnny Sundberg Tjäderängen 2 070-550 91 35
       
Revisor Patric Lindqvist Hysängsvägen 43 070-535 59 88
Revisor (SK) Lennart Lindgren Tjäderängen 19 0176-886 73
Revisorssuppleant Nils Hedvall Östermans väg 16 0176-885 20
       
Valberedning (SK) Birgitta Lång Östermans väg 13 070-492 13 98
Valberedning Marianne Ösreberg Östermans väg 5  
Valberedning, suppleant Johan Lundgren Österdalen 9 070-565 36 45
       
Webmaster Alexander Sahlström Digital Consulting 070-516 76 74