Image is not available
Image is not available
Slider

 

Funktion Namn Adress Telefon
Ordförande Stefan Carlsson Hysängsvägen 47 073-441 35 95
Sekreterare Martin Sundelin Östermansväg 21 073-713 11 81
Kassör Olavi Lång Östermansväg 13 070-535 59 88
Vägmästare Tonny Åsberg Hysängsvägen 32 070-558 52 06
Områdesverkmästare Love Österberg Östermansväg 5 076-051 20 26
Ledamot Johan Lundgren Österdalen 9 070-565 36 45
Styrelsesuppleant Amina Bhur Östermansväg 4 079-079 20 34
Styrelsesuppleant Jonny Grönhaug Östermans väg 11 073-533 78 17
Vattenprovtagare Johan Lundgren Österdalen 9 070-565 36 45
       
Revisor Patric Lindqvist Hysängsvägen 43 08-645 61 01
Revisor (SK) Lennart Lindgren Tjäderängen 19 073-808 82 98
Revisorssuppleant Wiola Öberg Hysängsvägen 50 070-453 22 35
       
Valberedning (SK) Birgitta Lång Östermans väg 13 070-415 76 08
Valberedning  Ann-Janet Broklint Hysängsvägen 37 070-636 59 59
Valberedning suppleant Birgitta DeJong Hysängsvägen 42
070-091 04 56
Ansvarig för Hysängens hjärtstartare Bengt Broklint Hysängsvägen 37 070-632 32 01
Webmaster Alexander Sahlström Digital Consulting 070-516 76 74