Image is not available
Image is not available
Slider

Ordinarie sophämtning

Sophantering är ett privat avtal som görs via Norrtälje kommun, kontakta kommunen vid frågor om detta.

Se http://www.norrtalje.se

 

Grovsopor och elavfallshämtning

Grovsoporna hämtas ej längre av Norrtälje kommun utan varje fastighetsägare ansvarar själv för bortforslingen. Närmaste återvinningscentral finns i Görla i Norrtälje.