Image is not available
Image is not available
Slider

Ordinarie sophämtning

Tömning av våra soptunnor görs numera endast 13 gånger per år (april – september). Behöver du ytterligare hämtning kan du beställa hos Norrtälje kommun. Se http://www.norrtalje.se.

Grovsopor och elavfallshämtning

Grovsoporna hämtas ej längre av Norrtälje kommun utan varje fastighetsägare ansvarar själv för bortforslingen. Närmaste återvinningscentral finns i Görla i Norrtälje.