Image is not available
Image is not available
Slider

Generellt eldningsförbud råder mellan 1 april och 30 september. För att få dagsaktuell brandriskprognos under sommaren ring 0176 28 42 00.

Styrelsen rekommenderar varje fastighetsägare att i första hand elda upp sitt ris på den egna tomten. Ta då hänsyn till grannen så att denne inte får all rök på sig.

Var mycket försiktig med elden! Lämna aldrig en glödhög utan tillsyn, om det blåser upp kan elden sprida sig. Se till att du släcker ordentligt, glöd kan ligga djupt ner i marken och åter blossa upp långt senare. Kom ihåg att det är du själv som är ansvarig.

I andra hand kan riset läggas upp på avsedd plats bredvid fotbollsplanen vid Östermantorg.
Där kan ris läggas upp fr.o.m. september till början av april. Rishögen får aldrig bli större än 3x3x3 meter. Sedan måste den eldas upp! Max 3 högar bredvid varandra. De som lägger ris på ängen för uppeldning ska meddela detta till någon i styrelsen och själva delta vid uppeldningen.

Ta reda på om det är tillåtet att elda ute. Gå in på www.norrtälje.se eller ring Brandriskprognosen på telefonnummer: 0176-28 42 00. Under webbadressen till Norrtälje kommun ovan finns en folder för eldning utomhus.

Vid brasor större än 1 kubikmeter ska alltid en anmälan göras till Räddningstjänsten, tel.: 0176-710 00.