Image is not available
Image is not available
Slider

omradet 012

Extern post delas än så länge ut i våra fack i posthuset under sommartid (när skolorna har sommarlov).

Var rädd om nyckeln! Vid förlust av denna nyckel tag kontakt med Love Österberg.

 

Resterande del av året läggs all extern post i den gemensamma, grå lådan vid infarten från Vagnsundavägen. Dit behövs ingen nyckel. Tag för vana att stanna till där när du kommer till området.

Fastboende får alltid sin post utdelad i vårt Posthus.

 

Ankis boklåda

 

I Posthuset finns det en hylla med böcker som ni kan låna. Ställ sedan tillbaka dem efter läsning och fyll då gärna på med andra bra böcker. Det har även tillkommit lite DVD och CD skivor, bara att låna också. OM du fyller på - tänk på att allt ska kunna användas, om något inte fungerar får får du gärna kassera det själv.

omradet 013dvd