Image is not available
Image is not available
Slider

omradet 012

Extern post delas än så länge ut i våra fack i posthuset under sommartid (när skolorna har sommarlov).

Var rädd om nyckeln! Vid förlust av denna nyckel tag kontakt med Miles Skierus, Hysängsvägen 46.

Resterande del av året läggs all extern post i den gemensamma, grå lådan vid infarten från Vagnsundavägen. Dit behövs ingen nyckel. Tag för vana att stanna till där när du kommer till området.

Fastboende får alltid sin post utdelad i vårt Posthus.

Ankis boklåda

omradet 013

I Posthuset finns det en hylla med böcker som Ni kan låna. Ställ sedan tillbaka dem efter läsning och fyll då gärna på med andra bra böcker.