Image is not available
Image is not available
Slider

Det anläggs fler och fler pooler, även på fritidsområden. Detta kan bli problem, då det i skärgården är ont om vatten och risken för saltinträngning är mycket stor.

Du som har eller tänker anlägga en badpool ska veta att:

Det är strängeligen förbjudet att fylla poolen med föreningens vatten!!!

Om du som fyller poolen med eget vatten är det risk att för stort vattenuttag kan orsaka saltinträngning. Får du det, så får säkert dina grannar det också och det kan blir mycket dyrbart.

En granne har tipsat om att fylla bassängen med sjövatten. En annan berättar att han beställer hem vatten med tankbil. Om du funderar på att anlägga en pool tag kontakt med styrelsen för ytterligare information.