Image is not available
Image is not available
Slider

På området finns ett posthus som även tjänstgör som samnlingsplats, två bryggor, fotbollsplan, grillplats, lekplats och båtplatser.