Image is not available
Image is not available
Slider

Lösa hundar

Här på Yxlan gäller samma regler som inom Norrtälje kommun.
Vi har genom åren fått uppleva incidenter mellan lösa hundar och viltet inom området. Det får inte förekomma. Styrelsen vill därför betona att det enligt lag är förbjudet att låta hundar springa lösa.

Om djur far illa

Från och med den 1 januari 2009 är det länsstyrelsen som kontrollerar djurskyddet i kommunerna. Om du misstänker att djur vanskötts eller far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, telefon 076-790 20 90. 
Läs mer om vanvård av djur

Om djur är skadat eller avlidet

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vad du ska göra om du hittar ett vilt djur som är skadat. Statens vilt är ett antal däggdjursarter och fågelarter som tillfaller Staten när de dör. Hittar du något sådant djur dött eller skadat ska du rapportera det till Polisen på telefonnummer 114 14. Mer information om Statens vilt finns på Naturvårdsverkets webbplats. 
Läs mer om skadade vilda djur på Naturvårdsverkets webbplats

Om djur har skadats i trafiken

Trafikolyckor med husdjur
Om du kör på eller ser ett påkört djur, till exempel en hund eller katt, är du skyldig att kontakta Polisen på telefonnummer 114 14. Undersök direkt och försiktigt om djuret lever. Om det gör det ska du ringa larmnumret 112, annars ringer du Polisen. Tänk på att även djur som bara visar svaga livstecken ofta kan räddas till livet. Om djuret är så svårt skadat att det omedelbart bör avlivas är det i första hand Polis eller veterinär som ska göra det. Det är bara i väldigt brådskande fall som någon annan får avliva ett skadat djur

Trafikolyckor med vilda djur

Har du skadat ett vilt djur ska du kontakta Polisen på telefonnummer 114 14. Är djuret vid liv ska du ringa 112, annars ringer du Polisen. Polisen informerar dig hur du ska göra. Det är bra om du alltid har en viltolycksremsa i din bil. Du får den gratis hos Bilprovningen. Sök aldrig efter skadat vilt själv.
Om ditt husdjur har blivit påkört
Om ditt husdjur har blivit påkört av okänd förare ska du kontakta Polisen på telefonnummer 114 14.

Om en hund attackerar

Om en bitsk hund attackerar tamdjur eller en människa ska du ringa 112 om det är akut. Annars ringer du till Polisen på telefonnummer 114 14.

Andra djur, mm

Om du har problem med gnagare, lägg inte ut råttgift, sätt ur fällor istället. Giftet kan skada andra smådjur och fåglar.

Se till att du inte har material eller vätskor ute som är skadliga för djuren. Kontrollera även att era elkablar eller ljusslingor för julen ligger på ett sådant sätt att djuren inte kan fastna i dem.