Image is not available
Image is not available
Slider

Styrelsen

De fastighetsägare som önskar båtplats vid Hysängens båtklubb anmäler detta önskemål skriftligen till båtklubbens ordförande eller sekreterare. Anmälan kan även göras på vår hemsida. Förmedling av båtplats sker så snart platser blir lediga enligt turordningslista.

Båtägare får endast använda de uppdragnings- och förvaringsplatser som båtklubben anvisar. 

För uppröjning och städning av båtklubbens område planeras årligen en särskild städdag. Datum för denna aktivitet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och kommer anslås i posthuset.

Årsavgiften för båtplats är f n 200:- För nya medlemmar tillkommer en extra inträdesavgift på 100:- som dock är en engångsavgift.