Image is not available
Image is not available
Slider

Aktuella avgifter till föreningarna
Årsavgiften i Samfällighetsföreningen är för närvarande 1 300 SEK och Tomtföreningen 600 SEK vilket ger en total årsavgift motsvarande 1 900 SEK. Årsavgiften bestäms av årsmötet. 

Om du inte deltog vid städdagen (eller vid annan överrenskommen tidpunkt) debiteras även en s.k. friköpningsavgift med 750:-

Avgifterna ska betalas till Hysängens Samfällighetsförening, Plusgiro nr 33 30 38-8.
OBS Ange fastighetsbeteckning och namn på talongen.

Avgifterna ska vara betalda senast den 31 oktober!