Image is not available
Image is not available
Slider
Slider

.

Välkommen till Hysängen!

 

Hysängen - en pärla i Roslagen!

 

Hysängen ligger naturskönt på ön Yxlan vid Furusundsleden i Stockholms skärgård. Samfälligheten bildades 1964 och omfattar idag ett 80-tal fastigheter.

På området finns ett posthus som även tjänstgör som samlingsplats, badplats, två bryggor, fotbollsplan, lekplats och båtplatser.

När du navigerar på vår hemsida kommer du att märka att vissa sidor (protokoll/dokument) är skyddade med lösenord.

Därutöver krävs Adobe Reader för att öppna och läsa dessa.

.

 

info2019 2

 

Vattnet stängs av 3/11!

 

Vattenmästaren hälsar att sommarvattnet stängs av på söndag 3:e november. 

 

  

Arbetet med vindfällen efter stormen Alfrida

 

Under april månad kommer Skärgårdsskog AB (SSAB) att tillvarata de vindfällen vi har på vårt område i Hysängen. Träd och ris kommer att läggas upp vid Östermansväg (mitt emot posthuset) för vidaretransport.

Olavi Lång har en lista med namnen på er som tidigare meddelat att ni vill ha hjälp med vindfällen på era tomter. Olavi kommer att vidarebefordra listan till Leif Lindblad, Skärgårdskog AB. För säkerhets skull bör ni kontakta Leif själva så inga misstag uppstår.

Ni som har vindfällen på tomten och har behov av hjälp kan ta kontakt med

Leif Lindblad på Skärgårdsskog AB 070 5404079.

 

 

Lekplatsen vid Östermanstorg

 

Alla små leksaker måste absolut plockas undan när barnen lekt färdigt.

Det är ni vuxna, föräldrar, far- eller morföräldrar som tillsammans med era barn måste säkerställa att detta blir gjort ordentligt.

Leksakerna ska läggas i den stora lådan i anslutning till lekplatsen.

Tidigare landade en helikopter för sjuktransport på fotbollsplanen avsedd som helikopterplats, de små lätta leksakerna yrde runt i luften likt små projektiler. Leksaker som far omkring kan orsaka skada på helikoptern, detta kan göra att Piloten inte ser det som säkert att landa. Leksakerna kan även skada personer som finns i närheten vid en landning.

I en nödsituation är det inte lösa leksaker det första man tänker på.

/Styrelsen

 

HLR kurs för dig som är intresserad!

 

För dig som är intresserad av en genomgång av hjärtstartaren och tillvägagångssätt vid ett hjärtstopp - HLR, anmäl intresse via mail på hemsidan.

hlr1

hlr2