Image is not available
Image is not available
Slider
Slider

.

Välkommen till Hysängen!

 

Hysängen - en pärla i Roslagen!

 

Hysängen ligger naturskönt på ön Yxlan vid Furusundsleden i Stockholms skärgård. Samfälligheten bildades 1964 och omfattar idag ett 80-tal fastigheter.

På området finns ett posthus som även tjänstgör som samlingsplats, badplats, två bryggor, fotbollsplan, lekplats och båtplatser.

När du navigerar på vår hemsida kommer du att märka att vissa sidor (protokoll/dokument) är skyddade med lösenord.

Därutöver krävs Adobe Reader för att öppna och läsa dessa.

.

 

info2019 2

 

 

 

Lekplatsen vid Östermanstorg

 

Alla små leksaker måste absolut plockas undan när barnen lekt färdigt.

Det är ni vuxna, föräldrar, far- eller morföräldrar som tillsammans med era barn måste säkerställa att detta blir gjort ordentligt.

Leksakerna ska läggas i den stora lådan i anslutning till lekplatsen.

Tidigare landade en helikopter för sjuktransport på fotbollsplanen avsedd som helikopterplats, de små lätta leksakerna yrde runt i luften likt små projektiler. Leksaker som far omkring kan orsaka skada på helikoptern, detta kan göra att Piloten inte ser det som säkert att landa. Leksakerna kan även skada personer som finns i närheten vid en landning.

I en nödsituation är det inte lösa leksaker det första man tänker på.

/Styrelsen

 

HLR kurs för dig som är intresserad!

 

För dig som är intresserad av en genomgång av hjärtstartaren och tillvägagångssätt vid ett hjärtstopp - HLR, anmäl intresse via mail på hemsidan.

hlr1

hlr2